Jaisalmer Camps +91 9799050299 Jaisalmer Tour Pacakge info@jaisalmertour.com

Jaisalmer tour packages

Adventure tour of Rajasthan

Adventure tour of Rajasthan

Duration : 7 Days / 6 Nights
Destinations Covered : Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Mount Abu, Udaipur.

Jaisalmer Getaway

Jaisalmer Getaway

Duration : 3 Days / 2 Nights
Destinations Covered : Jaisalmer.

Jaisalmer Safari Tour

Jaisalmer Safari Tour

Duration : 4 Days / 3 Nights
Destinations Covered : Jaisalmer and Local village.

Rajasthan Desert Safari

Rajasthan Desert Safari

Duration: 5 Days / 4 Nights
Destinations Covered : Jodhpur - Jaisalmer.

Jaisalmer Desert Festival Tour

Jaisalmer Desert Festival Tour

Duration : 6 Days / 5 Nights
Destinations Covered :Delhi - Jodhpur - Jaisalmer - Jodhpur - Delhi.

Jaisalmer Desert tour

Jaisalmer Desert tour

Duration: 3 Days / 2 Nights
Destinations Covered : Jaisalmer.

Rajasthan Tour with Taj Mahal

Rajasthan Tour with Taj Mahal

Duration : 10 Days / 9 Nights
Destinations Covered : Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Pushkar, Jaipur, Agra and Delhi.

Shekhawati Tour

Shekhawati Tour

Duration : 7 Days / 6 Nights
Destinations Covered :Jaisalmer, Bikaner, Jaipur, Agra and Delhi.

Jaisalmer Extended Getaway

Jaisalmer Extended Getaway

Duration : 4 Days / 3 Nights
Destinations Covered : Jaisalmer.

Desert triangle tour Package

Desert triangle tour Package

Duration : 06 Days / 05 Nights
Destinations Covered : Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur.

Jaisalmer tour package

Jaisalmer tour package

Duration : 2 Nights / 03 Days

Jodhpur Jaisalmer tour package

Jodhpur Jaisalmer tour

Duration : 3 Nights / 04 Days